top of page

THE GEORGE E. ATHANS

SCHOLARSHIP FUND 

AT NEW YORK UNIVERSITY

George E. Athans was was one of the original founders of the Hellenic-American Chamber of Commerce. The Scholarship Fund that bears his name was founded and funded through his generous gift to the Chamber in 1976.

In cooperation with the Financial Aid Office of New York University, the Chamber selects qualifying recipients for the scholarship.

Past Recipients

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2006

2004

2003

2002

Vasiliki Konstantellou

Lydia Perakis

Lydia Perakis

Lydia Perakis

Natalia Bougadelli, Georgios Maniadis Metaxas

Chrysoula Mavromati, Esq.

Georgios Rokas, Marianna Kokkinaki

Elisabeth Neiada, Lydia Karagianni

Athanasios Kokkalas

Marios Diamantis, Konstantinos Margaritis

Anastasia M. Diakaki, Angeliki Papafragkou, Konstantina Karagianni, Panayiota M. Papayannopoulou

 

Kleio-Loukia Laoudi, Makaria Psiliteli

 

Aikaterini Kampiti, Antonia Mazaraki

Fay Barbalias,Vicky Vlahou

bottom of page